PROGRAMMING AND SOMETHING MORE...

Main page | Portfolio | Publications | PostgreSQL vs other DBMS | IT Humor | About me

Something about me - coder, part-time PostgreSQL evangelist, professional SQL Server hater, Linux & Mac user, amateur draftsman, BMW driver...

Me and my daughter - we very like trips

Just a little nostalgy...

Firebird GigaCon 2008Firebird GigaCon 2008

My very old article (in Polish only): Writing Firebird UDFs in C

Every PHP ninja has a big blue elePHPant.

elePHPant

Code! Code everywhere!

CodeCodeCodeCodeCodeCodeCodeCode

Let's the C++ code to compile better: make -j16 CXXFLAGS="-O3 -march=native -ffast-math -ftree-vectorize"

More computing power needed for some testing and work...

ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREMEASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREMEWorkstationWorkstationWorkstationWorkstationWorkstationWorkstationWorkstationWorkstationWorkstationWorkstationWorkstationWorkstationWorkstationWorkstationWorkplace

I hope it will serve enough computing power for this toys...

Fuck! We need more RAM! 64 GB should be fine for cool tmpfs cache RAM drive.

WorkstationWorkstation

Not only software - hardware is cool also.

CNCCNCCNCCNCEMCEMC

My old mechanical projects - hand drawn without any CAD software

Mechanical designMechanical design

Toys for big boys... ;-)

EU07EU07
TrainsTrainsTrains

Coding, reading, drawing and self development is what I love.

"Korzystać trzeba z różnych źródeł, kryterium jest jedno: czy są tam informacje czy hasła, jak hasła to szkoda czasu, jak informacje to pilnie studiować i z różnych najlepiej przeciwstawnych źródeł."doc. Józef Kossecki
"Naukowców interesuje rzeczywistość, jaka jest. Doktrynerów interesuje rzeczywistość, jaka powinna być. Naukowcy chcą, żeby ich poglądy pasowały do rzeczywistości. Doktrynerzy chcą, żeby rzeczywistość pasowała do ich poglądów. Stwierdziwszy niezgodność między poglądami a dowodami naukowiec odrzuca poglądy. Stwierdziwszy niezgodność między poglądami a dowodami doktryner odrzuca dowody. Naukowiec uważa naukę za zawód, do której czuje on zamiłowanie. Doktryner uważa doktrynę za misję, do której czuje on posłannictwo. Naukowiec szuka "prawdy" i martwi się trudnościami w jej znajdowaniu. Doktryner zna "prawdę" i cieszy się jej zupełnością. Naukowiec ma mnóstwo wątpliwości, czy jest "prawdą" to, co mówi nauka. Doktryner nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest "prawdą" to, co mówi doktryna. Naukowiec uważa to, co mówi nauka za bardzo nietrwałe. Doktryner uważa to, co mówi doktryna, za wieczne. Naukowcy dążą do uwydatniania różnic między nauką a doktryną. Doktrynerzy dążą do zacierania różnic między nauką a doktryną. Naukowiec nie chce, żeby mu przypisywano doktrynerstwo. Doktryner chce, żeby mu przypisywano naukowość. Naukowiec unika nawet pozorów doktrynerstwa. Doktryner zabiega choćby o pozory naukowości. Naukowiec stara się obalać poglądy istniejące w nauce. Doktryner stara się przeciwdziałać obalaniu poglądów istniejących w doktrynie. Naukowiec uważa twórcę nowych poglądów za nowatora. Doktryner uważa twórcę odmiennych idei za wroga. Naukowiec uważa za postęp, gdy ktoś oderwie się od poglądów obowiązujących w nauce. Doktryner uważa za zdrajcę, gdy ktoś oderwie się od poglądów obowiązujących w doktrynie. Naukowiec uważa, że jeżeli coś nie jest nowe, to nie jest wartościowe dla nauki, a wobec tego nie zasługuje na zainteresowanie. Doktryner uważa, że jeżeli coś jest nowe, to jest szkodliwe dla doktryny, a wobec tego zasługuje na potępienie. Naukowcy są dumni z tego, że w nauce w ciągu tak krótkiego czasu tak wiele się zmieniło. Doktrynerzy są dumni z tego, że w doktrynie w ciągu tak długiego czasu nic się nie zmieniło.prof. Marian Mazur

My very old renderings on my first computer - Autodesk 3D Studio 4.0 (MS-DOS version), Intel Pentium 150 MHz (without FDIV flaw), 16 MB RAM SIMM, S3 Virge 1 MB VRAM

My current art samples - soon...

PLEASE STAND BY - CREATION IN PROGRESS...

My very old and old art samples...

Oko
FurbyAlienBatmanKapitan BombaBabia GóraLokomotywa spalinowaDeinonych

Cooking doesn't scare me...

CookingCookingCookingCookingCookingCookingCookingCooking

Damn, I like tomatoes like hell!

Tomatoes

New meets old... ;-)

Borland DelphiBorland Delphi

Old meets new... ;-)

BMWBMWBMWBMWBMWBMWBMWBMW

Night, empty streets, good music - sometimes it's all you need to be happy...

BMW

Just listen it...

Main page | Portfolio | Publications | PostgreSQL vs other DBMS | IT Humor | About me