PROGRAMMING AND SOMETHING MORE...

PUBLICATIONS

Software Development GigaCon 2008

"Firebird - alternatywa dla popularnych darmowych systemów bazodanowych MySQL i Postgres"
18-19.03.2008, Warszawa (Get PDF)
Software Development GigaCon 2008Software Development GigaCon 2008

Funkcje użytkownika w procedurach składowanych SQL Firebird – integracja z C/C++

Firebird UDFFirebird UDF

Software Developer’s Journal 05/2006

"Mój pierwszy UDF, czyli C na usługach SQL-a"
Software Developer’s Journal 05/2006Software Developer’s Journal 05/2006Software Developer’s Journal 05/2006Software Developer’s Journal 05/2006

Software Developer’s Journal 02/2008

"Asembler – optymalizacja kodu"
Software Developer’s Journal 02/2008Software Developer’s Journal 02/2008Software Developer’s Journal 02/2008Software Developer’s Journal 02/2008

Hakin9 06/2008

"Samomodyfikujący się kod w Delphi, czyli jak utrudnić życie crackera"
Hakin9 06/2008Hakin9 06/2008Hakin9 06/2008Hakin9 06/2008

Hakin9 02/2009

"Nadzorowany dostęp do apletów Javy – ochrona przed dekompilacją"
Hakin9 02/2009Hakin9 02/2009Hakin9 02/2009Hakin9 02/2009

Magazyn Stomatologiczny 06/2007

"Zastosowanie szlifierki sterowanej numerycznie do pozyskiwania obrazów przekrojów poprzecznych zębów. Doniesienie wstępne." (współautorstwo)
MS 06/2007MS 06/2007MS 06/2007MS 06/2007